Hangende procedures


Wetsartikels uit de oude en nieuwe faillissementswet waarmede u als schuldeiser bij voorrang aandacht moet aan schenken:

Opmerking: De oude faillissementswet is van toepassing op faillissementen tot 01/05/2018. Het boek XX in het economisch Wetboek over de insolventie van ondernemingen is van toepassing op faillissementen vanaf 01/05/2018.


Oude Wet;

Art. 63bis. <Ingevoegd bij W 2002-09-04/38, art. 22; Inwerkingtreding : 01-10-2002> Alle gedingen met betrekking tot de boedel, aanhangig op datum van het faillissement, waarin de gefailleerde betrokken is, worden van rechtswege geschorst totdat aangifte van de schuldvordering is gedaan. Zij blijven geschorst tot na de neerlegging van het (eerste proces-verbaal van verificatie), tenzij de curator de gedingen hervat in het belang van de boedel. <W 2005-12-06/46, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
Indien de aldus ingediende schuldvordering in het (eerste proces-verbaal van verificatie) wordt aanvaard, worden de voormelde hangende gedingen zonder voorwerp. <W 2005-12-06/46, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
Indien de aldus ingediende schuldvordering in het (eerste proces-verbaal van verificatie) wordt betwist (of aangehouden), dan wordt de curator verondersteld de hangende gedingen te hervatten, minstens voor de beslechting van het betwiste (of aangehouden) gedeelte. <W 2005-12-06/46, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2006>Nieuwe Wet:

Art. XX.119. Alle gedingen met betrekking tot de boedel, aanhangig op datum van het faillissement, waarin de gefailleerde betrokken is, worden van rechtswege geschorst tot aangifte van de schuldvordering is gedaan. Zij blijven geschorst tot na het registreren van het eerste proces-verbaal van verificatie, tenzij de curator de gedingen hervat in het belang van de boedel.
Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt aanvaard, worden de voormelde hangende gedingen zonder voorwerp ten aanzien van de boedel.
Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt betwist of aangehouden ten aanzien van de boedel, dan wordt de curator verondersteld de hangende gedingen te hervatten, minstens voor de beslechting van het betwiste of aangehouden gedeelte.
Art. XX.120. § 1. Alle beslagen gelegd vóór het vonnis van faillietverklaring worden geschorst.