Faillissementen


Op deze pagina kan alle nuttige info over faillissementen gepubliceerd worden. Zeker in grotere faillissementen kan het nuttig zijn om via een nota van de curator een praktische handelswijze aan de schuldeisers bekend te maken. Dit kan door in een eerste rondschrijven of mailing aan de schuldeisers een link naar deze pagina bekend te maken. Onder een eigen pagna voor het betrokken faillissement wordt dan alle nuttige info bewaard. De info kan gaan over de wijze van indienen van een aangifte van schuldvordering, de wijze waarop goederen bij de curator moeten teruggevorderd worden, de aankondiging van de verkopen van roerende en onroerende goederen met eventueel een link naar het verkoopkantoor, de wijze waarop biedingen kunnen geformuleerd worden, de wijze waarop lopende contracten of hangende procedures moeten bekend gemaakt worden.... Curatoren die hiervan gebruik wensen te maken kunnen hiertoe een aanvraag indienen door Hier te KLIKKEN waarna u voor de te publiceren info een offerte wordt overgemaakt.

FAILLISSEMENT ZAMAN NV:

Datum Faillissement: 27/10/2018
Curator: Benjamin Quanard
Indienen Schuldvorderingen via www.regsol.be tegen uiterlijk 25/01/2019
Datum Eeerste PV van Nzicht der Schuldvorderingen: 22/02/2018

Mogelijkheid tot overname handelsfondsen.
Inventaris der Roerende goederen: Betreft volledig ingerichte Beenhouwerijen te Schoten en te Mechelen
Verkoop zal plaatsviinden via NV Moyersoen.

Volg ook op www.moyersoen.be of vraag meer info aan info@moyersoen.be


Zaman: Winkel Mechelen

Zaman: Winkel Schoten

Faillissement D.O.T. BVBA - (Den Ouden Tegel)


Datum Faillissement: 30/10/2018.
Curator: Benjamin Quanard
Indienen Schuldvorderingen via www.regsol.be tegen uiterlijk 29/11/2018.
Datum Eeerste PV van Nzicht der Schuldvorderingen: 28/12/2018.

Hier op te volgen zodra beschikbaar:

Inventaris der Roerende goederen: Betreft voornamelijk een grote voorraad tegels en lijmen.
Veiling afgehandeld.
Volg ook op www.moyersoen.be of vraag meer info aan info@moyersoen.be