Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING:

In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Doeleinden: Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel met uw toestemming verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

- Om te kunnen antwoorden op uw vragen;
- Voor het sturen van berichten, informatie… wanneer nodig;
- Voor het maken van verdere afspraken

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De opgevraagde en door u ingebrachte gegevens blijven beperkt tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden gevraagd en enkel verkregen met uw toestemming.

B. Quanjard – Curatorennet als verwerkingsverantwoordelijke:

Benjamin Quanjard is eigenaar van curatorennet en verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toepassingen van curatorennet. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegeven:

Benjamin Quanjard
Admiraal de Boisotstraat 20
2000 Antwerpen
info@curatorennet.be

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door Benjamin Quanjard.

Verwerkers: verstrekking aan externe partijen of derden:

Voor het goed functioneren van de internetomgeving wordt er gebruik gemaakt van webhosting die ter beschikking wordt gesteld door Alphamega Hosting. Zie www.alphamegahosting.com.

De gegevens die aan ons worden bezorgd worden niet aan andere externe partijen of derden overgemaakt zonder uw specifieke toestemming.

Bewaartermijn:

B. Quanjard - Curatorennet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. (PC’s en Servers)
- De website curatorennet.be maakt gebruik van de SSL-technologie om te verhinderen dat persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
- De systemen worden beschermd door moderne bijgewerkte antivirussoftware en Firewall.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten. Deze omvatten o.a.:

- Recht op inzage van uw gegevens;
- Recht op wijziging van uw gegevens;
- Recht op het wissen van uw gegevens;
- Recht op dataoverdracht;
- Recht van bezwaar;
- Recht op beperking van de verwerking;

Deze rechten kunt u uitvoeren door hiertoe een duidelijk verzoek in te dienen en te richten aan B. QUANJARD, met coördinaten zoals hierboven vermeld. Dit kan best gebeuren per mail gericht aan info@curatorennet.be.

Klachten:

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze rechtsreeks richten aan info@curatorennet.be.

Wijziging Privacyverklaring:

B. Quanjard – Curatorennet kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18/05/2018.