Textversion
StartpaginaFORMULIERENTE KOOPCONTACTPrivaat

Algemeen:

Startpagina

ALGEMEEN:


Sedert 1 april 2017 moeten schuldeisers van faillissementen hun aangifte van schuldvordering indienen via het Centraal Register Solvabiliteit (zie www.regsol.be). U komt op deze site door
» hier te Klikken. U volgt verder de instructies op deze site.

Als belanghebbende schuldeiser kunt U, in de faillissementen die door B. Quanjard worden beheerd als curator, via de
» contactpagina van deze site volgende stukken opvragen:

*Faillissementsvonnis;
*Inventaris;
*Pv's van Nazicht der schuldvorderingen;
*Financiële verslagen;
*Verzoekschriften tot Sluiting;
*Eindafrekeningen en wijze van verdeling;
*Vonnis Sluiting Faillissement;
...

Deze stukken worden U via mail in PDF formaat toegezonden.

U kunt ook specifieke vragen of toelichting vragen.


Voor basisinformatie over faillissementen kunt terecht op » faillissementsdossier.be.

Voor algemene info over de faillissementsprocedure kon u vroeger terecht op
» www.bankruptcy.be.

Deze domeinnaam staat thans beschikbaar en de betrokken info wordt op termijn mede verwerkt op deze site.

B. QUANJARD
advocaat-curator
Adm. De Boisotstraat 20
2000 Antwerpen
TEL: 03/216.35.36
FAX: 03/216.18.12
MAIL:
» benjamin.quanjard@skynet.be